czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

Laminowanie

Świadczymy usługi w zakresie:

  1. Wytwarzania powłoki ochronnej - drugiego płaszcza wewnętrznego
  2. Litrażowania i legalizacji zbiorników w obecności inspektora Okręgowego Urzędu Miar
  3. Montażu systemów pomiarów magazynowych i dystrybucyjnych typu TLS firmy Veeder Root
  4. Montażu systemu monitorowania przecieków typu D9 i D25 firmy Thomas


Wytwarzanie powłoki ochronnej - drugiego płaszcza wewnętrznego

Modernizujemy zbiorniki metodą deCorr - wytworzenia na ich wewnętrznej, oczyszczonej powierzchni ochronnego płaszcza powstającego na bazie specjalnej maty 3D z włókna szklanego przesyconego żywicą epoksydową.

laminowanie2 small

Po nasyceniu żywicą płaska mata 3D przyjmuje postać taką jak na zdjęciu. Daje to w efekcie fizyczne oddzielenie zawartości zbiornika od jego stalowych ścianek, wytworzenie przestrzeni umożliwiającej monitorowanie przecieków metodą ciśnieniową oraz wypełnienie wymagań zawartych  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych.
Litrażowanie i legalizacja zbiorników

Dysponujemy własnym urządzeniem do wykonywania litrażowania i legalizacji zbiorników metodą objętościową wraz ze stosownymi świadectwami i uprawnieniami.


Systemy pomiarów i monitorowania

Oferujemy kompletne systemy pomiarów stanów magazynowych i dystrybucji firmy VEEDER ROOT oraz systemy ciśnieniowego monitorowania przecieków firmy THOMAS.

laminowanie3 small


System pomiarów składa się z centralki TLS gromadzącej i przetwarzającej dane oraz pomiarowych sond magnetostrykcyjnych. Pozwala na zdalny, ciągły pomiar ilości zgromadzonego paliwa, jego dystrybucji, konieczności uzupełnienia oraz inwentaryzację. Jest bardzo prosty w obsłudze oraz skalowalny - łatwo go dostosować do ilości monitorowanych zbiorników i konkretnych potrzeb użytkownika.

System monitorowania przecieków włącza alarm wizualny i akustyczny przy wykryciu spadku ciśnienia w przestrzeni międzypłaszczowej poniżej pewnej, ustalonej wartości.

nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.