czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

Przeznaczenie oczyszczalni

      Oczyszczalnia "CZYŚCIOCH" - przystosowana jest do oczyszczania silnie zanieczyszczonych wód i ścieków, silnie zaolejonych zawiesin organicznych i mineralnych a przede wszystkim do oczyszczania wód zanieczyszczonych pochodzących między innymi z:

  • ścieki z mycia zbiorników po paliwach płynnych;
  • żuzyte emulsje;
  • zaolejone ścieki i szlamy z separatorów olejów i tłuszczu z zakładów przemysłowych, parkinków oraz tras komunikacyjnych
  • płuczkowe wody wiertnicze, pochodzące z wydobycia gazu łupkowego
  • inne.

 

Odprowadzana woda do kanału Odra Zachodnia, podlega permanentnej kontroli.

nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.