czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

Uprawnienia

      Firma CZYŚCIOCH Jerzy Ładniak - Konserwacja i Czyszczenie Zbiorników po Produktach Płynnych oraz grono pracowników posiada następujące uprawnienia:

 • Uprawnienia do wykonywania prób szczelności w obecności inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
  Świadectwo Urzędu Dozoru Technicznego Nr DT-ZB-135/C/15 z dnia 23 lipca 2015 roku.  Czytaj...
 • Uprawnienia do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.
  Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego Nr UC-24-71-N/2-08 z dnia 28 czerwca 2008 roku.   Czytaj...
 • Uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.
  Dezycja Urzędu Dozoru Technicznego Nr UC-24-71-P/2-08 z dnia 28 czerwca 2008 roku.  Czytaj...
 • Uprawnienia serwisowe, projektowe i montażowe wyrobów firmy THOMAS w zakresie wskaźników przecieków typ D9 i wsażników przecieków typ D25 wraz z przynależnymi akcesoriami.
  Decyzja nr 1/10/2012 z dnia 11.10.2012 roku.   Czytaj... 
 • Uprawnienia do serwisowania i montażu produktów firmy CORRBUD w dziedzinie stosowania technologi deCorr (laminat przestrzenny na bazie maty parabim) umowa z dnia 19.07.2013 roku.   Czytaj...
 • Uprawnienia w zakresie instalacji i serwisowania systemów kontrolno-pomiarowych TLS sirmy Gilbarco Veeder-Root.
  Oświadczenie z dnia 14 marca 2006 roku.   Czytaj...
 • Uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych separatorów firmy STEJAX. Co obejmuje odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych należących do grupy 13 05.
  Oświadczenie firmy STEJAX z dnia 16 marca 2009 roku.   Czytaj...
 • Nakładanie natryskowych i zalewowych pian pouliretanowych typu PUREX NG, PUREX WG oraz systemach polimocznikowych PUREX AM, PUREX HB.
  Zaświadczenie z dnia 12 października 2016 roku.   Czytaj...
nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.