czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

Dostęp do oczyszczalni

      Oczyszczalnia wód zaolejonych "CZYŚCIOCH" posiada punkt zlewowy ścieków dowożonych, który stanowi studnia zlewcza wraz ze zbiornikami rozchodowymi o łącznej pojemności ponad 300 m3.

Dostęp do punktu zlewnego:

  • dostęp od strony lądu, wjazd od ul. TAMA POMORZAŃSKA
  • dostęp od strony wody, kanał Odra Zachodnia o głębokości 2,5 m

 

nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.