czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

Parametry techniczne

Oczyszczalnia "CZYŚCIOCH" realizuje proces oczyszczania o charakterze mechaniczno-chemiczno-biologicznym. Projekt i technologia oczyszczania ścieków zaolejonych został uznany za innowacyjny zarówno pod względem wdrożonych operacji jednostkowych jak również zastosowanych rozwiązań inżynierskich.

Oczyszczalnia przystosowana jest do pracy ciągłej, w cyklu półautomatycznym.

Wydajność oczyszczalni w cyklu miesięcznym wynosi około: 300 m3/m-c

Wydajność oczyszczalni w cyklu rocznym wynosi: 2940 m3/rok

 

PARAMETRY WODY OCZYSZCZONEJ:

 Wartości dopuszczalne Jednostka Wartość dopuszczalna (max)

   Zawiesina ogólna

   Substancje ropopochodne

mg/l

mg/l

100

15


 

PARAMETRY ŚCIEKÓW SUROWYCH:

Wskaźnik zanieczyszczenia

 Jednostka 

Wartość średnia

  BZT5

  ChZT

  Zawiesina ogólna

  Fosfor ogólny

  Azot ogólny

  Ekstrakt eterowy

  Substancje ropopochodne

 mg 02/l

 mg 02/l

mg/l

mg P/l

mg N/l

mg/l

mg/l

 350

850

1200

10,8

22,8

900

780

nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.