czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

AKTUALNOŚCI

zbiornik odciekow 20200131Mimo zimowej aury, firma CZYŚCIOCH prowadzi prace oczyszczeniowe i konserwacyjne również na zewnątrz obiektów. Oktualnie prowadzimy prace polegające na oczyszczeniu hydrodynamicznym zbiornika odcieków w jednej ze szczecińskich oczyszczalni ścieków i dososowujemy go, do wykorzystania jako zbiornik PPOŹ.

nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.